Słowacki, Juliusz

Zgłoszenie do artykułu: Słowacki, Juliusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Bogarodzico

Żukowski, Jan

Słowacki, Juliusz

Chrystus Pan się narodził

Słowacki, Juliusz

Defilada

Niemen, Czesław

Słowacki, Juliusz

Dla Karioki

Jeż

Jeż
Słowacki, Juliusz
Pauluss

Grabiec śpiewa

Jarecki, Henryk

Słowacki, Juliusz

Grunwald

Młodziejowski, Jerzy

Słowacki, Juliusz

Hej wesoło...

Słowacki, Juliusz

Intermezzo

Krogulski, Władysław Józef

Słowacki, Juliusz

Mazurek weselny

Niemen, Czesław

Słowacki, Juliusz

Moje za grobem zwycięstwo

Młodziejowski, Jerzy

Słowacki, Juliusz

Pieśń Konfederatów Barskich

Kurylewicz, Andrzej

Słowacki, Juliusz

Pieśń Wernyhory

Niemen, Czesław

Słowacki, Juliusz

Pijcie wino

Satanowski, Jerzy

Słowacki, Juliusz

Piosenka Aliny

Jarecki, Henryk

Słowacki, Juliusz

Piosenka Skierki

Jarecki, Henryk

Słowacki, Juliusz

Pomoc dajcie mi rodacy

Słowacki, Juliusz

Proroctwo Wernyhory

Niemen, Czesław

Słowacki, Juliusz

Przy kościółku

Kurylewicz, Andrzej

Słowacki, Juliusz

Przybycie regimentu

Niemen, Czesław

Słowacki, Juliusz

Smutno mi Boże

Poźniak, Włodzimierz

Słowacki, Juliusz

Śpiew Czerkiesa

Krogulski, Władysław Józef

Słowacki, Juliusz

Spotkanie Leona i Salomei

Niemen, Czesław

Słowacki, Juliusz

Swaty

Jarecki, Henryk

Słowacki, Juliusz

Sybir day

Słowacki, Juliusz

Synu mój

Woźniak, Tadeusz

Słowacki, Juliusz

Taka głęboka przy fontannach cisza

Kurylewicz, Andrzej

Słowacki, Juliusz

W obozie ukraińskim

Niemen, Czesław

Słowacki, Juliusz

Zazdrość Semenki

Niemen, Czesław

Słowacki, Juliusz

Ziemia to plama

Satanowski, Jerzy

Słowacki, Juliusz

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.