Pomoc dajcie mi rodacy

Zgłoszenie do artykułu: Pomoc dajcie mi rodacy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pomoc dajcie mi rodacy

Pieśń tułacza

Pielgrzym

Pieśń żebraka

Pomoc dajcie mnie, rodacy

Autor słów:

Słowacki, Juliusz[7]

Melodia:

ludowa estońska[7]

pieśni Ułan i dziewczyna[7]

pieśni Wszystkie nasze dzienne sprawy[8]

Data powstania:

1830
Utwór powstał na przełomie 1830 i 1831 r.

Informacje

Tekst utworu został nadesłany przez Weronikę Zadrożną, Stefanię Balawender, Gertudę Gucwa, Jana Dąbrowskiego i Franciszka Wesołek w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Pieśń o żołnierzu-inwalidzie z czasów po powstaniu styczniowym (1863–1864 r.) była bardzo popularna w okresie I i II wojny światowej. Ukazała się drukiem w publikacji Franciszka Barańskiego pt. Jeszcze Polska nie zginęła (s. 25–26, nr-y 19 i 19 a) oraz Michała Federowskiego Lud białoruski (t. VI, Pieśni, cz. VII, s. 321)[8].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, wyd. 5 powiększone, Poznań, 1919, s. 32, 33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, Mikołów, Karol Miarka, 1920, s. 60, 61.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 161.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 147.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Świerzyński Michał, Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, Słowa, Kraków, Księgarnia K. Wojnara i Spółki, 1900, s. 32, 33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 28, 29.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. II, nr 45, s. 68–70.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Świrko Stanisław, Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971, s. 171–173.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 116, 117.

10. 

Chojecki Leon, Pomoc dajcie mi rodacy, Warszawa, Bronisław Rudzki, 1916
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie muzyczne autorstwa Leona Chojeckiego.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.