A tu jest Warszawa

Zgłoszenie do artykułu: A tu jest Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

A tu jest Warszawa

Autor słów:

Bartels, Artur

Autor muzyki:

Sygietyński, Tadeusz

Informacje

Tadeusz Sygietyński skomponował muzykę do napisanego przez Artura Bartelsa jeszcze w XIX w. wiersza, w którym autor dementował pogłoski o całkowitym zniszczeniu Warszawy w czasie Powstania Styczniowego. Piosenka została włączona do zrekonstruowanego przez Juliana Tuwima wodewilu według farsy Żołnierz królowej Madagaskaru Stanisława Dobrzańskiego (1847–1880). Utwór miał wzruszającą wymowę bezpośrednio po wojnie, w dźwigającej się z gruzów Warszawie. Znakomitą wykonawczynią tej piosenki była Mira Zimińska-Sygietyńska[2].

Bibliografia