A tu jest Warszawa

Zgłoszenie do artykułu: A tu jest Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A tu jest Warszawa

Autor słów:

Bartels, Artur

Autor muzyki:

Sygietyński, Tadeusz

Informacje

Tadeusz Sygietyński skomponował muzykę do napisanego przez Artura Bartelsa jeszcze w XIX w. wiersza, w którym autor dementował pogłoski o całkowitym zniszczeniu Warszawy w czasie Powstania Styczniowego. Piosenka została włączona do zrekonstruowanego przez Juliana Tuwima wodewilu według farsy Żołnierz królowej Madagaskaru Stanisława Dobrzańskiego (1847–1880). Utwór miał wzruszającą wymowę bezpośrednio po wojnie, w dźwigającej się z gruzów Warszawie. Znakomitą wykonawczynią tej piosenki była Mira Zimińska-Sygietyńska[2].

Bibliografia