A wczora z wieczora

Zgłoszenie do artykułu: A wczora z wieczora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

A wczora z wieczora

z niebieskiego dwora

przyszła nam nowina:

Panna rodzi Syna.

Boga prawdziwego,

nieogarnionego,

za wyrokiem Boskim

w Betlejem żydowskim.

Natychmiast pastuszy,

radzi z drogiej duszy,

do onej to budki

bieżą, wziąwszy dudki.

Chcący widzieć Pana

oddają barana,

na kozłowym rogu

krzyczą chwałę Bogu:

Witaj, Królu nowy,

Synu Dawidowy,

Ty nas masz wybawić

i w niebie postawić.[1], [5]

Wariant 2

Strzałka

A wczora z wieczora/bis

Z niebieskiego dwora/bis

Przyszła nam nowina:/bis

„Panna rodzi Syna,/bis

Boga prawdziwego,/bis

Nieogarnionego,/bis

Za wyrokiem Boskim/bis

W Betlejem żydowskim”./bis

Pastuszkowie w dali/bis

Przy trzódkach swych spali,/bis

Gdy Anioł z północy/bis

Światłość z nieba toczy/bis

Chwałę oznajmując/bis

Szopę pokazując,/bis

Chwałę Boga tego/bis

Dziś tam zrodzonego./bis

„Tam Panna Dzieciątko,/bis

Miłe Niemowlątko/bis

Uwija w pieluszki./bis

Pośpieszcie pastuszki!”/bis

Natychmiast pastuszy/bis

Śpieszą z całej duszy/bis

Weseli bez miary,/bis

Niosą z sobą dary./bis

Mądrości druhowie,/bis

Z daleka królowie/bis

Pragną widzieć swego/bis

Stwórcę przedwiecznego./bis

Dziś Mu pokłon dają,/bis

W Ciele oglądają./bis

Każdy się dziwuje,/bis

Że Bóg nas miłuje./bis

I my też pośpieszmy,/bis

Jezusa ucieszmy/bis

Ze serca darami:/bis

Modlitwą, cnotami./bis

Jezu najmilejszy,/bis

Ze wszech najwdzięczniejszy/bis

Zmiłuj się nad nami/bis

Grzesznymi sługami./bis[2]

Wariant 3

Strzałka

A wczora z wieczora z niebieskiego dwora,

Przyszła nam nowina: Panna rodzi Syna.

Boga prawdziwego, Nieogarnionego

Za wyrokiem Boskim, w Betleem żydowskiem.

   Pastuszkowie mali, w polu w tenczas spali,

   Gdy Anioł z północy, światłość z nieba toczy.

   Chwałę oznajmując, szopę pokazując,

   Gdzie Panna z Dzieciątkiem, wołem i oślątkiem.

I Józefem starym, nad Jezusem małym,

Chwalą Boga tego dziś narodzonego.

Natychmiast pastuszy, radzi z drogiej duszy,

Do onejto budki, bieżą wziąwszy dudki.

   Chcący widzieć Pana, oddają barana.

   Na kozłowym rogu, krzyczą chwałę Bogu.

   Sam śpiewa i będzie ludziom po kolędzie,

   W żydowskiej krainie o cudownym Synie.

Niebiescy duchowie, zdaleka królowie,

Pragnąc widzieć swego Stwórcę Przedwiecznego.

Dziś Mu pokłon dają, w ciele oglądają,

Z czystą Panną w szopie, to maluczkie Chłopię.

   Cieszą podarkami, więc i piosneczkami:

   Witaj Zbawicielu i Pocieszycielu,

   Witaj Królu nowy, Synu Dawidowy:

   Ty masz nas wybawić i w niebie postawić.

W otchłaniach Ojcowie i Patryarchowie,

Dawno Cię czekali, Rorate wołali.

O szczęśliwy żłobie, gdy Messyasz w tobie,

W pieluszkach związany, z dawna obiecany.

   Jezu najmilejszy, ze wszech najwdzięczniejszy,

   Zmiłuj się nad nami, grzesznymi sługami.[3], [6]

Wariant 4

Strzałka

/A wczora z wieczora/bis

/z niebieskiego dwora,/bis

/Przyszła nam nowina:/bis

/Panna rodzi Syna./bis

/Za wyrokiem Boskim/bis

/W Betleejm żydowskim/bis

Pastuszkowie mali

w polu wtenczas spali

gdy Anioł z północy

światłość z nieba toczy.

Chwałę oznajmując

Szopę pokazując

gdzie Panna z dzieciątkiem,

z wołem i oślątkiem.

I z Józefem starym

nad Jezusem małym

chwalą Boga tego

dziś narodzonego.[4]

Bibliografia

1. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 59, 60, 171.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Siedlecki Jan, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. 5 poprawione, Kraków, Księża Misjonarze na Kleparzu, 1908, s. 62, 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Tekstu utworu pochodzi z Mazowsza.

3. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 23.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Flasza Tomasz, 50 najwięcej używanych kolęd, Kraków, Antoni Piwarski i Spółka, 1930, s. 5.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

http://www.trebunie.pl/teksty_08.htm#11.%20A%20WCZORA%20Z%20WIECZORA
Oficjalna strona internetowa zespołu Trebunie Tutki [odczyt: 26.03.2014]. Zawiera dwie zwrotki utworu.

6. 

Brzozowski Korneliusz, Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2, Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1937, s. 31.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Publikacja zawiera dwie pierwsze zwrotki.