A wczora z wieczora

Zgłoszenie do artykułu: A wczora z wieczora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (8)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Gang Marcela

Nastrój Świąt: kolędy i pastorałki

Music Media Production

1997

CD

Kapela Pieczarków

Pieczarkowe kolędy

Polskie Radio SA

2000

CD

Loch Camelot

Kolędy do śpiewania po domach

Tonpress

2003

CD

Soyka

Kolędy polskie

ESA

1993

CD

Soyka

Kolędy polskie

Pomaton EMI

1998

CD

Soyka

Kolędy polskie

ESA

1995

CD

Trebunie Tutki

Kolędy góralskie

FF Folk

1993

CD

Trebunie Tutki

Kolędy góralskie

FF Folk

1996

CD

Bibliografia

1. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 59, 60, 171.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Siedlecki Jan, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. 5 poprawione, Kraków, Księża Misjonarze na Kleparzu, 1908, s. 62, 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Tekstu utworu pochodzi z Mazowsza.

3. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 23.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Flasza Tomasz, 50 najwięcej używanych kolęd, Kraków, Antoni Piwarski i Spółka, 1930, s. 5.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

http://www.trebunie.pl/teksty_08.htm#11.%20A%20WCZORA%20Z%20WIECZORA
Oficjalna strona internetowa zespołu Trebunie Tutki [odczyt: 26.03.2014]. Zawiera dwie zwrotki utworu.

6. 

Brzozowski Korneliusz, Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2, Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1937, s. 31.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Publikacja zawiera dwie pierwsze zwrotki.