Ballada o brzydkim kaczątku

Zgłoszenie do artykułu: Ballada o brzydkim kaczątku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ballada o brzydkim kaczątku

Autor słów:

Pernal, Adam[1]

Sikora, Władysław[1]

Autor muzyki:

Pernal, Adam[1]

Data powstania:

1991

Wykonania poza albumami:

Kabaret Potem

Informacje

Piosenka jest scenką rodzajową, w której wokalistą staje się pianista – ku swemu zaskoczeniu; występuje w niej także mężczyzna w kamizelce z biało-szarych piór, odgrywając rolę brzydkiego kaczątka – w tej roli Dariusz Kamys. Piosenka pochodzi z programu Bajki dla potłuczonych[2].

Bibliografia

1. 

http://www.sikora.art.pl/bin/txt_piosenki_potem.html.
Strona internetowa Władysława Sikory [odczyt: 10.03.2017].

2. 

Kozłowska, Agnieszka.
Archiwum prywatne.