Bóg się rodzi

Zgłoszenie do artykułu: Bóg się rodzi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bóg się rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

Karpiński, Franciszek

Data powstania:

1790
Źródło podaje, że utwór powstał około wyżej wymienionego roku.

Informacje

Nie wiemy, jaką melodię przewidywał Franciszek Karpiński do swojej pieśni. Najwcześniejszy jej zapis znamy z pastorałki z przełomu XVIII i XIX w., opracowanej na sopran, bas i 2 skrzypiec (rękopis w bibliotece seminarium duchownego w Sandomierzu). W 1838 r. zapisuje melodię Mioduszewski (Śpiewnik kościelny). Współczesna praktyka, która ma szereg, minimalnych zresztą, wariantów, zgodna jest w zasadzie z Mioduszewskim, upraszczając nieco jego wersję.

Tekst, noszący tytuł Pieśń o Narodzeniu Pańskim, powstać musiał przed 1790 r., datę tę bowiem nosi imprimatur na wydrukowanym w Supraślu w 1792 r. zbiorku Pieśni nabożnych pióra Franciszka Karpińskiego, w którym utwór ten został zamieszczony[2].

Bibliografia

1. 

Wozowska Ewa, Wielki Śpiewnik Polski, Poznań, In Rock, 2003, s. 581.

2. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 11, 12, 172.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 20, 21.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Siedlecki Jan, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. 5 poprawione, Kraków, Księża Misjonarze na Kleparzu, 1908, s. 63, 64.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Utwór pochodzi ze śpiewnika księdza Mioduszewskiego.

5. 

Świerzyński Michał, Boże Narodzenie: Piosnka pastuszka: Kolendy: Prelud pastoralny: na fortepian lub harmonium wraz z tekstem. Z. 1, Kraków, s. 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Publikacja zawara pierwszą zwrotkę i refren utworu.

6. 

Chojecki Leon, 12 kolęd, Warszawa, Ignacy Rzepecki, 1935, s. 2, 3.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie na łatwy układ na fortepian autorstwa Leona Chojeckiego. Publikacja zawiera pierwszą zwrotkę i refren utworu.

7. 

Flasza Tomasz, 50 najwięcej używanych kolęd, Kraków, Antoni Piwarski i Spółka, 1930, s. 6.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie na 4 głosy męskie autorstwa Tomasza Flasza. Publikacja zawiera pierwszą, drugą oraz piątą zwrotkę utworu.

8. 

Galas Stanisław, Najpiękniejsze kolędy polskie: na akordeon, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1958, s. 5.

9. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 202.
Publikacja zawiera trzy pierwsze zwrotki utworu.