Czemu ty dziewczyno

Zgłoszenie do artykułu: Czemu ty dziewczyno

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Czemu ty dziewczyno

A Janek nie wróci

Czego ty, dziewczyno, pod jaworem stoisz

Autor słów:

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander[1]
Napisał słowa w pierwszym wariancie tekstu utworu.

nieznany

Autor muzyki:

nieznany

Melodia:

popularna[2]

Data powstania:

sierpień 1914

Informacje

Pierwszy wariant tekstu został ułożony w sierpniu 1914 r. w czasie wymarszu legionów[1].

Bibliografia

1. 

Piosenki leguna tułacza, s. 69, 70, 80.

2. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 112, 113.

3. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 172.

4. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 252, 253.

5. 

Z polskiej ziemi: 15 pieśni ludowych na chór męski a cappella, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie chóralne tej pieśni ludowej autorstwa Jana Karola Galla.