Harcerska dola

Zgłoszenie do artykułu: Harcerska dola

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Harcerska dola

Z miejsca na miejsce

Autor słów:

Czajkówna, Maria

Autor muzyki:

nieznany[3]

Data powstania:

1928

Informacje

Wariant drugi tekstu utworu stworzony został dla cenzury PRL[5].

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 171.

2. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 144, 145.

3. 

Nasze piosenki, s. 312.

4. 

Śpiewnik harcerski, s. 51.

5. 

Wojciechowski, Michał.

6. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 323.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.