Harcerska dola

Zgłoszenie do artykułu: Harcerska dola

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór

Do Dniestru fal z tatrzańskich gór

Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna

Harcerska dola radosna.

Nam trud nie straszny ani znój,

Bo myśmy złu wydali bój

I z nim do walki wciąż nas gna

Harcerska dola radosna.

Nasza pogoda, jasny wzrok

Niechaj rozproszą ludziom mrok,

Niechaj i innym słońce da

Harcerska dola radosna.[1], [2], [3]

Wariant 2

Strzałka

Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór,

z lasu do lasu, z pól do pól,

/wszędzie nas pędzi, wszędzie gna

harcerska dola radosna./bis

Nam trud niestraszny ani znój,

bo myśmy złu wydali bój.

/I z nim do walki wciąż nas gna

harcerska dola radosna./bis

Nasza pogoda, jasny wzrok

niechaj rozjaśnią ludziom mrok,

/niechaj i innym szczęście da

harcerska dola radosna./bis[4]

Wariant 3

Strzałka

Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór,

Do morza fal, z tatrzańskich gór,

/Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna

Harcerska dola radosna./bis

Nam trud nie straszny, ani znój,

Bo myśmy złu wydali bój.

/I wciąż do walki z złem nas gna

Harcerska dola radosna./bis

Nasza pogoda, jasny wzrok

Niechaj rozjaśnia ludziom mrok,

/Niechaj i innym szczęścia da

Harcerska dola radosna./bis[6]