Zgłoszenie do artykułu: Hulanka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hulanka

Autor słów:

Witwicki, Stefan

Autor muzyki:

Chopin, Fryderyk

Informacje

Panna Konstancja Gładkowska wpisała Chopinowi do albumu aż dwa czułe wierszyki, z których wynikało, że „nikt go, tak, jak go w Polsce kochają, kochać nie będzie”. Chór przyjaciół pod batutą Elsnera, żegnał go przy warszawskich rogatkach Kantatą na głosy męskie z towarzyszeniem gitary napisaną:

Choć opuszczasz nasze kraje,

Lecz serce twoje wpośród nas zostaje!

Na dzień przed odjazdem z Warszawy Fryderyk wymknął się na pożegnalną „hulankę” w towarzystwie paru najmłodszych przyjaciół i tam podobno powstała owa wesoła piosenka Hulanka. Był oczywiście w tym gronie także Stefan Witwicki, który tekst ten, natchniony zabawą, napisał[3].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.