Hymn Młodzieży Robotniczej

Zgłoszenie do artykułu: Hymn Młodzieży Robotniczej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hymn Młodzieży Robotniczej

Jesteśmy młodą gwardią

Hymn Związku Młodzieży Socjalistycznej

Młoda Gwardia

Pieśń Młodzieży Robotniczej

Naprzeciw blaskom jutrzni

Autor słów:

nieznany[1], [2], [6]

Słobodnik, Włodzimierz[3], [4]

Autor muzyki:

nieznany[3], [6]

Data powstania:

1924

Informacje

Pieśń jest hymnem Związku Młodzieży Socjalistycznej. W wielu śpiewnikach utwór pozostaje anonimowy. Tymczasem według Stefana Klonowskiego (Antologia polskiej poezji rewolucyjnej) autorem tekstu był znany poeta – Włodzimierz Słobodnik, który napisał ten utwór do melodii starej pieśni tyrolskiej pt. Hymn Młodzieży Robotniczej. Inni jeszcze autorzy śpiewnika twierdzą, że jest to melodia skomponowana przez J. Offenbacha[3].

Bibliografia