Kariera Marysi

Zgłoszenie do artykułu: Kariera Marysi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kariera Marysi

Autor słów:

Waligórski, Andrzej[1], [2]

Autor muzyki:

Majewski, Czesław[1]

Grotowski, Aleksander[2]

Data powstania:

2014

Wykonania poza albumami:

Grotowski, Aleksander

Informacje

Utwór ukazał się w 2014 r. na płycie Portret i inne ballady. Jest to płyta solowa, nagrana i wydana po śmierci Małgosi Zwierzchowskiej, partnerki wokalnej Grotowskiego, która zmarła w 2013 r[3].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Waligórski, Marek.
Prywatne archiwum Marka Waligórskiego – syna Andrzeja Waligórskiego.

3. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Aleksandrem Grotowskim przeprowadzony 7 września 2018.