Krakowiak kosynierów

Zgłoszenie do artykułu: Krakowiak kosynierów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Krakowiak kosynierów

Krakowiak kosynierów z 1830 r.

Dalej, chłopcy, bierzmy kosy

Kosynier Krakus

Krakusy

Autor słów:

Wesseli, J.

Melodia:

utworu Przejechałem Kraków, Maków[3], [5]

Data powstania:

1830
Informacje zawarte w publikacjach nie są zgodne, co do daty powstania utworu. Można jednak termin ten zawęzić do lat 1830–1831.

Informacje

W czasie Powstania Listopadowego powstał rodzaj kawalerii zwanej „Krakusy”. Tworzono także, podobnie jak w 1794 r., liczne chłopskie oddziały kosynierów[5].

Bibliografia

1. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 46.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 328, 329.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. II, nr 22, s. 37, 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono skróconą wersję słów.

4. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 93–95.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. Zbiór pieśni narodowych.