Krakowiak kosynierów

Zgłoszenie do artykułu: Krakowiak kosynierów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Dalej, chłopcy, bierzma kosy

I krzyknijmy razem:

Polsko! Świetne twoje losy

Tern wrócim żelazem.

Albośmy to nie Krakusy,

Albośmy to jacy?

Nie masz ci to polskiej duszy

Jako Krakowiacy!

Dana, moja dana! Ojczyzno kochana!/bis

Nie płaczcie nas cne dziewoje,

Ze idziem na boje,

Chociaż odniesiemy blizny,

Wszak to dla Ojczyzny.

Uszyjcie nam dwubarwiste

Chorągiewki czyste,

A od każdej się powali

Po tysiąc Moskali!

Dana, moja dana!...

Precz dzisiaj taki mospanie,

Co się lękasz boju,

Lepszy ja w białej sukmanie,

Niż ty w Niemca stroju.

Dziś kto pierwej w boju stanie,

Ten jest mościpanie,

Kto się kryje za okopem

Nie wart być i chłopem.

Dana, moja dana!...

Uciekajcie w stepy, Rusy,

Bo idą Krakusy!

Was i czarci nie zasłonią

Przed ich dzielną bronią.

U Krakusa nie pomoże

Ani: „Święty Boże!”

Szablą liźnie, kulą gwiźnie,

Aż się Rus obliźnie!

Dana, moja dana!...

Krakusy się nie ulękną,

Choć armaty jękną.

Śmiałem sercem w boju staną

Za Polskę kochaną.

A gdy Moskali zbijemy

I do dom wrócimy,

Wtenczas krzykniem: „Bogu chwała!

Polska nasza cała!”

Dana, moja dana!...[1], [3], [5]

Wariant 2

Strzałka

Dalej, chłopcy, bierzmy kosy

i krzyknijmy razem:

– Polsko! Świetne twoje losy

tym wrócim żelazem.

Albośmy to nie Krakusy,

albośmy to jacy?

Nie masz ci to polskiej duszy

jako Krakowiacy!

/Danaż nasza, oj dana,

Ojczyzno kochana!/bis

Precz dzisiaj taki mospanie,

co się lękasz boju –

lepszy ja w białej sukmanie,

niż ty w obcym stroju.

Dziś, kto pierwej w boju stanie,

ten jest „mościpanie”,

kto się kryje za okopem,

nie wart być i chłopem!

Danaż nasza, oj dana,

Ojczyzno kochana![2]

Wariant 3

Strzałka

Dalej, bracia, bierzmy kosy

i krzyknijmy razem:

Polsko, świetne Twoje losy

tym wrócim żelazem.

Danaż moja dana,

Ojczyzno kochana!

Alboż my to nie Krakusy,

alboż my to jacy,

nie masz w nas to polskiej duszy?

Dyć my Krakowiacy.

Danaż moja dana...

Nie płaczcie, nasze dziewoje,

że idziem na boje,

chociaż odniesiemy blizny,

wszak to dla Ojczyzny!

Danaż moja dana...

Krakusy się nie ulękną,

choć armaty jękną,

śmiało oni w boju staną

za Polskę kochaną!

Danaż moja dana...[4]

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 46.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 328, 329.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 22, s. 37, 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono skróconą wersję słów.

4. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 93–95.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.