Kto się w opiekę

Zgłoszenie do artykułu: Kto się w opiekę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kto się w opiekę

Autor słów:

Kochanowski, Jan[1], [6]

Autor muzyki:

Gieburowski, Wacław[5]
Dzieło oznaczone jako op. 13.

Gomółka, Mikołaj[6]

Data powstania:

Utwór pochodzi z XVI w.

Informacje

Pieśń o Opatrzności Bożej. Drugi wariant tekstu pochodzi ze śpiewnika księdza Mioduszewskiego[3].

To jedna z najstarszych polskich pieśni, której autorem jest sam Kochanowski. Jest ona poetyckim przekładem psalmu 91 z Psałterza Dawida. Praca nad przekładem całego psałterza zajęła Janowi z Czarnolasu wiele lat życia. Nie był to jednak czas utracony. Powstało dzieło poetyckie, po zakończeniu którego Kochanowski, czując co zdziałał, wyrzekł pamiętne słowa: I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy, gdzie dotychczas nie było śladu polskiej stopy. Psałterz Dawida w przekładzie Kochanowskiego zachwycił już jemu współczesnych. Z przekładu tego dokonano wielu tłumaczeń na inne języki słowiańskie. A nadworny fistulator królewski Mikołaj Gomółka (1535–1591) skomponował do tych psalmów muzykę[6].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.