Zgłoszenie do artykułu: Kurdesz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kurdesz

Autor słów:

Bohomolec, Franciszek

Autor muzyki:

nieznany

Klukowski, Józef Tadeusz[3]
Dokonał opracowania muzycznego.

Data powstania:

1779

Informacje

Pieśń biesiadna, która była przebojem dawnej Warszawy. Nazwisko jej kompozytora jest nieznane[1]. Tekst zaś napisał Franciszek Bohomolec (w czasie jednej z karnawałowych biesiad), wybitny komediopisarz, publicysta, wydawca i działacz, wczesnego Oświecenia, bywał częstym gościem w domu Grzegorza Łyszkiewicza, kupca i prezydenta Warszawy w dobie stanisławowskiej. Grzegorz w piosence – to właśnie ów kupiec warszawski Łyszkiewicz, Anulka – jego żona. Ta wesoła pieśń chętnie później śpiewana była przez szlachtę i żołnierzy[3], [5].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik polski, s. 14–16.

2. 

Karczma piwna, czyli huczne spotkanie Gwarków i Fuksów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Kraków, nr 6.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

3. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 75–78.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. Układ fortepianowy zaczerpnięty został z Pieśni towarzyskich w opracowaniu Ottona Mieczysława Żukowskiego, Kraków, wyd. A. Piwarski.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 18, 19, 197.

5. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 70, 71.

6. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 39, 40.