Legiony to zwycięska nuta

Zgłoszenie do artykułu: Legiony to zwycięska nuta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Legiony to zwycięska nuta

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany[1]

Słoński, Edward[4]

Data powstania:

1914
Źródło podaje, że jest to data niepewna.

Informacje

Utwór ten jest prawdopodobnie pierwowzorem pieśni My, Pierwsza Brygada K. Ziarski w swoim artykule twierdził, jakoby już w grudniu 1914 r. znana była w Nowym Sączu pieśń (por. wersja 2). Potwierdził to także Andrzej HałacińskiLiście otwartym do Związku Literatów w Warszawie. Na powiązanie pieśni z hymnem legionowym zwrócił też uwagę Tadeusz Biernacki w swojej broszurze: Biernacki_Tadeusz_legionista_VI_batalionu_I_Brygady_My_Pierwsza_Brygada_powstanie_i_historia_piesni, przypisując jednocześnie autorstwo Edwardowi Słońskiemu. Trudno ustalić dzisiaj, jaki był naprawdę tekst tego utworu. Bogusław Szul zanotował, że pieśń powstała w 1915 r. w II Brygadzie, śpiewana na melodię rosyjskiej pieśni rewolucyjnej i była „znana ogólnie”[1].

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 78, 79, 386, 387.

2. 

Piosenki leguna tułacza, s. 51.

3. 

Wola_i_Czyn_1938_9, s. 9.
Artykuł K. Zielarskiego Legiony to są Termopile czy My, Pierwsza Brygada.

4. 

My, Pierwsza Brygada...: powstanie i historia pieśni, s. 26.