Zgłoszenie do artykułu: Luiza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (8)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Breakout, Blackout, Mira Kubasińska

Gold

Rubicon

1999

CD

Kubasińska Mira, Breakout

Mira

Digiton

1991

CD

Kubasińska Mira, Breakout

Mira

Polskie Nagrania Muza

1971

LP

Kubasińska Mira, Breakout

Mira/Ogień

Digiton

1997

CD

Skrzek J; Vikaluk, R; Mańkowska, A; Poniszowska, A

Viator znak pokoju

Śląska Witryna Muzyczna

2005

CD

Skrzek Józef

Akustycznie

Śląska Witryna Muzyczna

2003

CD

Skrzek Józef

Dzwonią dzwoneczki, muzyka gra, a kolęda nadal trwa

Jazz'n'Java Records

2001

CD

Skrzek Józef

Epitafium dusz: koncert na cześć zaginionych

MCK Tychy

2003

CD

Bibliografia