Marsz Dąbrowszczaków

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Dąbrowszczaków

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz Dąbrowszczaków

Marsz Brygady Dąbrowskiego

Autor słów:

Czak, Anatol[2], [5]

Czak, Natan[3], [4]

Autor muzyki:

nieznany[5]

Melodia:

utworu Naprzód, drużyno strzelecka[3]

Data powstania:

1936
Brak zgodności co do daty powstania utworu, jedna z publikacji podaje rok 1936, inna termin ten zamyka w latach 1936–1938.

Informacje

W 1936 r. gdy lud hiszpański bohatersko walczył o wolność przeciwko swym faszystowskim generałom wspomaganym przez Mussoliniego i Hitlera, tysiące polskich ochotników pośpieszyło na pomoc ludowi hiszpańskiemu. Na polach bitew w Hiszpanii Polska Brygada im. Jarosława Dąbrowskiego okryła się nieśmiertelną sławą. Dąbrowszczacy, walcząc o wolność narodu hiszpańskiego, wiedli tym samym bój ze śmiertelnym wrogiem narodu polskiego – z rodzimym faszyzmem i hitleryzmem[1].

Pieśń ta powstała, zanim jeszcze batalion Jarosława Dąbrowskiego urósł w brygadę. Początkowo więc śpiewano „na front, batalion Dąbrowskiego”[2].

W publikacji Elżbiety Bekier podano informację, że pieśń powstała w latach 1936–1938 r[5].

Bibliografia