Zgłoszenie do artykułu: Mołotków

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Mołotków

Bitwa pod Mołotkowem

Mołotkowska bitwa

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Biedroń, Franciszek[1]

Melodia:

utworu Mazur Dwernickiego

utworu Hej tam w karczmie za stołem[5]

Data powstania:

1914
Brak zgodności, co do daty powstania utworu, przypuszczalnie powstał w 1914 lub 1915 r.

Informacje

Por.: Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał... Kraków 1917[1].

Bibliografia

1. A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 124, 125, 401.

2. Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki wojenne z melodiami. Z. 2, s. 14.

3. Czwartak_pismo_obozowe_poswiecone_4_Pulkowi_Piechoty_Legjonow_Polskich_1_4, s. 16.

4. Piosenki leguna tułacza, s. 47, 48.

5. Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 113, 114.

6. Nowy_Spiewnik_Polski_1794_1914_1920_Wydanie_II.