Naprzód, do boju żołnierze

Zgłoszenie do artykułu: Naprzód, do boju żołnierze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Naprzód, do boju żołnierze

Polski Podziemnej! Za broń!

Boska potęga nas strzeże,

Woła do boju Was dzwon.

Godzina pomsty wybija,

Za zbrodnie, mękę i krew.

/Do broni! Jezus Maryja!

Żołnierski woła nas zew./bis

Zorza wolności się pali,

Nad Polską idących lat

Moc nasza przemoc powali,

Nowy dziś rodzi się świat.

Godzina pomsty wybija...

Za naszą Wolność i Waszą

Bracia, chwytajmy za miecz,

Śmierć ani trud nas nie straszą,

Zwycięski Orle nasz leć.

Godzina pomsty wybija...[1], [2], [3]

Wariant 2

Strzałka

Naprzód, do boju, żołnierze,

Polski Podziemnej. Za broń!

Boska potęga nas strzeże.

Woła do boju nas dzwon.

Godzina pomsty wybija

Za zbrodnie, mękę i krew.

Do broni! Jezus, Maryja!

Żołnierski woła nas zew.

Zorza wolności się pali

Nad Polską idących lat.

Moc nasza przemoc powali.

Nowy dziś rodzi się świat.

Godzina pomsty wybija...

Za naszą Wolność i waszą,

Bracia, chwytajmy za miecz.

Śmierć ani trud nas nie straszą.

Zwycięski Orle nasz, leć.

Godzina pomsty wybija...[5]