Naprzód, do boju żołnierze

Zgłoszenie do artykułu: Naprzód, do boju żołnierze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Naprzód, do boju żołnierze

Hymn Polski Podziemnej

Hymn Armii Krajowej

Autor słów:

Aniela[1]

nieznany[3]

Autor muzyki:

Pochmurny[1]

nieznany[3]

Data powstania:

październik 1942

Miejsce powstania:

Warszawa

Informacje

Marsz wyróżniono drugą nagrodą na konkursie Biuletynu Informacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej w roku 1942. Autor, występujący pod pseudonimem „Aniela”, przedstawił marsz jurorom pod godłem „Jutro”. Po latach okaże się, że pod pseudonimem ukrywał się sam Kazimierz Feliks Kumaniecki. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała Szturmówka S. R. Dobrowolskiego, a równorzędną drugą nagrodę, inna jeszcze pieśń o ambicjach hymnicznych: Do broni, Polacy, której autorem był Zygmunt Ziołek[1], [5]. Pierwowzorem muzycznym jest pieśń ukraińska Smiło, druhy, ne teriajte, refren oryginalny kompozytora, którego nazwisko również nie zostało rozszyfrowane, ukrytego pod pseudonimem „Pochmurny” [4]. Marsz opublikowano w kwietniu 1943 r. w Pieśniach zbrojnych, a w lipcu tegoż roku w Śpiewniku domowym. W grudniu 1943 r., staraniem krakowskiej organizacji podziemnej, wydano go wraz z nutami w ulotce zatytułowanej Hymn Polski Podziemnej. Jest to jeszcze jedno potwierdzenie, że pierwotnie zamierzano uczynić zeń czołową pieśń Armii Krajowej. Jednakże mimo tych publikacji pieśń nie przyjęła się szerzej ani w Warszawie, ani w oddziałach partyzanckich. W 1944 r. Naprzód, do boju żołnierze trafiła na karty śpiewnika Zbiór pieśni polskich wydanego w Jerozolimie. Juliusz Leo, który wydawnictwo opracował, zaznaczył wyraźnie, że tekst i nuty Hymnu Polski Podziemnej przedrukowane zostały z polskiej prasy konspiracyjnej wychodzącej w kraju. Pieśń wydrukowano również bezimiennie w 1 numerze Tygodnika żołnierzy 1 Dywizji Pancernej „Defilada”, który ukazał się w Holandii 17 grudnia 1944 r. Po wyzwoleniu publikowano ją głównie na emigracji, m. in. w zbiorze Pieśni polskie (Brunszwik 1945) i w Złotej księdze pieśni polskiej (Londyn 1955). Utrwalono pieśń także na płytach[1].

Tekst został nadesłany przez Irenę Butkiewicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”[3].

Bibliografia