Od Krakowa moc się wali

Zgłoszenie do artykułu: Od Krakowa moc się wali

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Od Krakowa moc się wali

Cóż pomoże walka Rusa

Piosenka krakowiaków

Moskal na nas ostrzy zęby

Pieśń krakowiaków

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Dalewski, Tadeusz[1]

Melodia:

pieśni Jak to na wojence ładnie

Data powstania:

listopad 1914

Informacje

Piosenka napisana przez legionistę z 7 kompanii 2 pp II Brygady Tadeusza Dalewskiego w listopadzie 1914 r. w Zielonej (Henryk Lewartowski, Bolesław Pochmarski, Józef Andrzej Teslar (opr.), Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys organizacyi i dziejów 2 Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie, Lwów 1915, s. 221).

por.: „Wiadomości Polskie”, 1915, nr 25 z 10 IV, s. 5; Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał… Kraków 1917, s. 77–78 (pt. Piosenka krakowiaków[1].

Bibliografia