Piosenka o mojej Warszawie

Zgłoszenie do artykułu: Piosenka o mojej Warszawie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piosenka o mojej Warszawie

Autor słów:

Harris, Albert

Autor muzyki:

Harris, Albert

Data powstania:

1944
Źródło podaje, że utwór powstał jesienią w wyżej wymienionym roku.

Miejsce powstania:

Moskwa

Informacje

Maria Wacholc podaje, że utwór powstał w pierwszych latach powojennych[1].

Podczas gdy Leon Łochowski w śpiewniku ..pieśń ujdzie cało.. informuje: piosenka była śpiewana jeszcze przed wyzwoleniem i na gruzach miasta nieujarzmionego, które w ciągu dwustu lat przewodziło naszemu narodowi w walkach o godność i wolność[3].

Śpiewał ją znany warszawski piosenkarz,Mieczysław Fogg (1901–1990)[1]. Wspomina on, że tę piosenkę otrzymał od Alberta Harrisa 16 stycznia 1945 r. w studiu Polskiego Radia w Lublinie, w obecności Stefani GrodzieńskiejJerzego Jurandota. Powszechnie płakano słuchając tego utworu w wykonaniu Mieczysława Fogga. Nestor naszych piosenkarzy, opowiadał, że nigdy w życiu nie miał w swoim repertuarze tak wzruszającego utworu. Piosenka o mojej Warszawie doczekała się też Odpowiedzi Warszawy, to pokazuje jak wysokiej temperatury uczuć wywoływał utwór Alberta Harrisa[4].

Tekst został nadesłany przez Czesława Karwowskiego w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Utwór był bardzo popularny w latach 1945–1947. Pieśń ukazała się drukiem w: Pieśniarz Warszawy śpiewa : 12 najnowszych piosenek (Warszawa-Praga 1946, wyd. Józef Śledziewski)[2].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.