Zgłoszenie do artykułu: Pod samowarem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pod samowarem

Autor słów:

Włast, Andrzej

Autor muzyki:

Gordon, Fanny

Informacje

Jest to utwór z repertuaru Zuli PogorzelskiejTadeusza Olszy. Lekko sparodiowana piosenka rosyjska, którą zresztą śpiewano z ogromną sympatią, niezależnie od mody na rosyjskie i cygańskie romanse, pieśni Wertyńskiego i repertuar kabaretów: Sinija ptica oraz Letuczaja mysz. Włast przełożył na język polski wiele piosenek, także popularne Bubliczki. Kompozytorka ukryta pod anglosaskim pseudonimem Fanny Gordon równie dobrze poruszała się w rytmach znad Wołgi, co znad Tamizy czy Sekwany, chociaż nad Wisłą o niej mówiono, że nie ma żadnego wykształcenia muzycznego i nie zna nawet nut[1].

Bibliografia