Pójdźmy wszyscy do stajenki

Zgłoszenie do artykułu: Pójdźmy wszyscy do stajenki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i Panienki;

powitamy Maleńkiego

i Maryję, Matkę Jego.

Witaj Jezu ukochany,

od Patriarchów czekany,

od Proroków ogłoszony,

od narodów upragniony.

Witaj Dziecineczko w żłobie;

Wyznajemy Boga w Tobie,

coś się narodził tej nocy,

boś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj Jezu nam zjawiony;

witaj dwakroć narodzony,

raz z Ojca przed wieków wiekiem,

a teraz z Matki człowiekiem.

Któż to słyszał takie dziwy?

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w Boskiej Osobie

dwie natury różne sobie.

Tyś świat stworzył, a świat Ciebie

nie poznał, mając wśród siebie:

idziesz dla jego zbawienia,

on Ci odmawia schronienia.

Za to u świata ubogich,

ale w czasach Twoich drogich,

pastuszków, którzy czuwali,

wzywasz, by Cię przywitali.

O szczęśliwi pastuszkowie!

Któż radość waszą wypowie;

czego ojcowie żądali,

wyście pierwsi oglądali.

Obietnica w raju dana,

dziś została wykonana;

Boże jakieś miłosierny!

W darach hojny, w słowach wierny.

Takeś świat ten umiłował,

żeś Syna nie żałował;

zesłałeś Go na cierpienia,

od samego narodzenia.

O Jezu, nasze Kochanie,

czemu nad niebios mieszkanie

przekładasz nędzę, ubóstwo

wyniszczasz Swoje Bóstwo.

Miłości to Twojej dzieło,

z miłości początek wzięło;

byś nas zrównał z Aniołami,

poniżasz się między nami.

Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,

niech Cię kochamy nad życie;

niech miłością odwdzięczamy,

miłość, której doznawamy.

Święta Panno, Twa przyczyna,

niech nam wyjedna u Syna,

by to Jego narodzenie

zapewniło nam zbawienie.[1], [2], [3], [4], [5]

Wariant 2

Strzałka

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

Do Jezusa i Panienki,

/Powitamy Maleńkiego

I Maryję Matkę Jego./bis

Witaj Jezu ukochany,

Od patryjarchów czekany,

/Od proroków ogłoszony,

Od narodów upragniony./bis

Witaj Dzieciąteczko w żłobie,

Wyznajemy Boga w Tobie,

/Coś się narodził tej nocy,

Byś nas wyrwał z czarta mocy./bis

Witaj Jezu nam zjawiony,

Witaj dwakroć narodzony,

/Raz z Ojca przed wieków wiekiem,

A teraz z matki człowiekiem./bis[8]

Wariant 3

Strzałka

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

Do Jezusa, do Panienki.

Powitajmy maleńkiego

i Maryję, Matkę Jego.

Witaj dziecineczko w żłobie,

Wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,

Byś nas wyrwał z grzechów mocy.

Święta Matko, twa przyczyna,

Niech nam wyjedna u Syna,

By to Jego Narodzenie

zapewniło nam zbawienie.[9]