Straż nad Wisłą

Zgłoszenie do artykułu: Straż nad Wisłą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

O święty kraju nasz,

Nie damy cię na łup.

Nad Wisłą czuwa straż,

Zwycięstwo albo grób.

Wrogu wszak męki, łzy

I polskie boje znasz.

Choć tak potężnyś ty,

Nad Wisłą czuwa straż.

O Boże z tronu gwiazd

Dzień wolny dać nam każ!

W obronie naszych gniazd

Nad Wisłą czuwa straż.[1], [2], [4], [6]

Wariant 2

Strzałka

O święty kraju nasz,

Nie damy cię na łup,

Nad Wisłą czuwa straż,

Zwycięstwo albo grób!

Świecie, ty męki, łzy

I polskie boje znasz!

Choć tak potężnyś ty,

Nad Wisłą czuwa straż!

O Boże z tronu gwiazd,

Dzień wolny dać nam każ!

W obronie naszych gniazd,

Nad Wisłą czuwa straż![3], [5]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 78.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 153.

3. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 354.

4. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 168, 169.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

5. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 5 a, s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

6. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 312–314.
Zamiast Wrogu wszak męki jest Świecie wszak męki.