Straż nad Wisłą

Zgłoszenie do artykułu: Straż nad Wisłą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Straż nad Wisłą

O święty kraju nasz

Autor muzyki:

Jarecki, Henryk

Informacje

Autor muzyki to Henryk Jarecki twórca wielu pieśni do słów znanych poetów tego okresu, napisał jeszcze Hymn polski. Nie wiadomo dokładnie kiedy Jarecki skomponował ten utwór. Na pewno jednak na długo przed I wojną światową. Nie znamy również autora słów tej krzepiącej patriotyczne nastroje pieśni. Utworu nie wolno mylić z utworem Z. Noskowskiego i M. Wołowskiego tak samo zatytułowanym, który się jednak zaczyna od słów: Podnieście bladą twarz, otrzyjcie z czoła znój[6].

Bibliografia

1. Śpiewnik narodowy z nutami, s. 78.

2. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 153.

3. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 354.

4. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 168, 169.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

5. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. II, nr 5 a, s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

6. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 312–314.
Zamiast Wrogu wszak męki jest Świecie wszak męki.