Zgłoszenie do artykułu: To i hola

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

To i hola

Autor słów:

Zimińska-Sygietyńska, Mira[3]
Dokonała adaptacji ludowego tekstu.

Autor muzyki:

Sygietyński, Tadeusz[3]
Dokonał opracowania muzycznego.

Melodia:

ludowa kurpiowska[2], [4]

ludowa z Mazowsza[5]

Informacje

Utwór z repertuaru Zespołu „Mazowsze”[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 101–103.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu pieśni.

3. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 193.

4. 

Śpiewnik polski, s. 174, 175.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu pieśni.

5. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 262–264.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu pieśni.