Triumfy Króla Niebieskiego

Zgłoszenie do artykułu: Triumfy Króla Niebieskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Triumfy Króla Niebieskiego

Tryumfy Króla Niebieskiego

Tryjumfy Króla Niebieskiego

Klasyfikacja:

kolęda

Informacje

Zapis melodii znajdujemy we wszystkich kancjonałach benedyktynek staniąteckich, począwszy od rękopisu Boczkowskiego z 1705 r. oraz w kantycze karmelitańskiej Chybińskiego i rękopisie biblioteki karmelitanek, sygn. 95. Tę ostatnią wersję podaje również Mioduszewski w Pastorałkach i kolędach z 1843 r. Dzisiejsza praktyka przetworzyła nieco melodię, zachowując pierwotny schemat rytmiczny.

W najstarszym znanym zapisie (rękopis BJ 3647) tekst liczył 3 zwrotki – podajemy z nich 2 pierwsze (por. wersja 1); w rękopisach nieco późniejszych (BJ 3639, 3640 i kancjonałach z melodiami) było ich już do 9; rozwijano w nich wątek pasterski, stąd tytuł kolędy, figurujący w kantyczce Chybińskiego: Konwokacyja pastuszków z różnych stron do Nowonarodzonego Pana Jezusa. Drukowane zbiory zamieszczają kolędę dopiero w XIX w[1].

Trzeci wariant tekstu pochodzi z Krakowa[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.