Triumfy Króla Niebieskiego

Zgłoszenie do artykułu: Triumfy Króla Niebieskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Tryumfy Króla Niebieskiego

zstąpiły z nieba wysokiego,

pobudziły pasterzów,

dobytku swego stróżów,

śpiewając, śpiewając, śpiewając:

Chwała bądź Bogu z wysokości,

a ludziom pokój na niskości;

narodził się Zbawiciel,

dusz ludzkich Odkupiciel,

na ziemi, na ziemi, na ziemi.[1]

Wariant 2

Strzałka

Triumfy Króla Niebieskiego

zstąpiły z nieba wysokiego.

Pobudziły pasterzów, dobytku swego stróżów... śpiewaniem.

Chwała bądź Bogu w wysokości,

a ludziom pokój na niskości.

Narodził się Zbawiciel,

dusz ludzkich Odkupiciel... na ziemi.

Zrodziła Maryja Dziewica

wiecznego Boga bez rodzica,

by nas z piekła wybawił,

a w niebieskich postawił... pałacach.

Pasterze w podziwieniu stają,

triumfu przyczynę badają,

co się nowego dzieje,

że tak światłość jaśnieje... nie wiedzą.

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,

swej trzody w polu odbieżeli,

spiesząc na powitanie

do Betlejemskiej stajni... Dzieciątka.

Niebieskim światłem oświeceni,

pokornie przed Nim uniżeni,

Bogiem Go być prawdziwym

z serca afektem żywym... wyznają.

I które mieli z sobą dary

Dzieciątku dają na ofiary:

przyjmij, o Narodzony,

Nas i dar przyniesiony... z ochotą.

A potem Maryi cześć dają,

Za Matkę Boską Ją przyznają,

i z ojcem domniemanym,

Józefem mianowanym... serdecznie.[2], [4]

Wariant 3

Strzałka

Tryumfy Króla Niebieskiego

Zstąpiły z nieba wysokiego,

/Pobudziły pasterzów,

Dobytku Swego stróżów... Śpiewaniem./bis

Chwała bądź Bogu w wysokości,

A ludziom pokój na niskości:

/Narodził się Zbawiciel,

Dusz ludzkich Odkupiciel... Na ziemi./bis

Zrodziła Marya Dziewica

Wiecznego Boga bez rodzica:

/By nas z piekła wybawił,

A w niebieskich postawił... Pałacach./bis

Pasterze w podziwieniu stają,

Tryumfu przyczynę badają:

/Co się nowego dzieje,

Że tak światłość jaśnieje... Nie wiedząc./bis

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,

Swej trzody w polu od bieżeli

/Śpiesząc na przywitanie,

Do Betlejemskiej stajnie... Dzieciątka./bis

Niebieskiem światłem oświeceni.

Pokornie przed Niem uniżeni,

/Bogiem Je być prawdziwym,

Z serca afektem żywym... Wyznają./bis

I które mieli z sobą dary,

Dzieciątku dają na ofiary:

/„Przyjmij, o Narodzony

Nas i dar przyniesiony... Z ochotą”./bis

A potem Maryi cześć dają,

Za Matkę Boską Ją uznają.

/Tak nas uczą przykładem.

Jak iść mamy ich śladem... Statecznie./bis[3]