Tylko we Lwowie

Zgłoszenie do artykułu: Tylko we Lwowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tylko we Lwowie

Niech inni sy jadu, dzie mogu, dzie chco

Autor słów:

Schlechter, Emanuel

Autor muzyki:

Wars, Henryk

Data powstania:

1936

Miejsce powstania:

Lwów

Informacje

Piosenka z filmu Włóczęgi (1936) z udziałem Szczepka i Tońka (Szczepko Migacz – Kazimierz Wajda, Tońko Tytyłyta Henryk Vogelfänger)[2]. Byli oni bohaterami stałej coniedzielnej audycji rozrywkowej, prowadzonej w gwarze lwowskiej, nadawanej Na Wesołej Lwowskiej Fali. Do popularności tego utworu, oprócz filmu, przyczyniły się występy oraz nagrania płytowe słynnego lwowskiego chóru rewelersów „Eriana”, prowadzonego przez Jana Ernsta[3].

Bibliografia