W medycynę naszej doby

Zgłoszenie do artykułu: W medycynę naszej doby

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W medycynę naszej doby

Medycyna wojenna

Wojna lekarstwem

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Długoszowski, Bolesław Ignacy Florian

Data powstania:

październik 1914
Źródło podaje, że jest to data niepewna.

Informacje

Piosenkę ułożył Bolesław Długoszowski „Wieniawa” prawdopodobnie w październiku 1914 r. w czasie odwrotu oddziałów strzeleckich w kierunku Krakowa. O piosence autor pisał: „Jakie zaś jest działanie strachu, wiedzą wszyscy, nawet ci, co nie znają mej piosenki popularnej niegdyś w beliniackich szeregach, a sławiącej wojnę jako najskuteczniejszy środek na wszystkie choroby” (Ze wspomnień legionowych, odb. z „Polski Twórczej”, br, 1932).

por.: Poraj-Koźmiński Karol, Poezja Legionów, Warszawa 1936, s. 115–116[1].

Bibliografia