W medycynę naszej doby

Zgłoszenie do artykułu: W medycynę naszej doby

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

W medycynę naszej doby

Medycyna wojenna

Wojna lekarstwem

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Długoszowski, Bolesław Ignacy Florian

Data powstania:

październik 1914
Źródło podaje, że jest to data niepewna.

Informacje

Piosenkę ułożył Bolesław Długoszowski-„Wieniawa” prawdopodobnie w październiku 1914 r. w czasie odwrotu oddziałów strzeleckich w kierunku Krakowa. O piosence autor pisał: „Jakie zaś jest działanie strachu, wiedzą wszyscy, nawet ci, co nie znają mej piosenki popularnej niegdyś w beliniackich szeregach, a sławiącej wojnę jako najskuteczniejszy środek na wszystkie choroby” (Ze wspomnień legionowych, odb. z „Polski Twórczej”, br, 1932).

por.: Poraj-Koźmiński Karol, Poezja Legionów, Warszawa 1936, s. 115–116[1].

Bibliografia