Warczą karabiny

Zgłoszenie do artykułu: Warczą karabiny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Warczą karabiny

Po Kętach

Piosnka brygady Piłsudskiego

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Scholz, Rajmund[1]

nieznany[5]

Autor muzyki:

nieznany

Melodia:

ludowa

Data powstania:

luty 1915

Miejsce powstania:

Kęty

Informacje

Autorstwo tej piosenki ustalono na podstawie „Panteonu Polskiego”, gdzie znajduje się informacja, że „wiersz ten dotychczas nie publikowany, napisany przez legionistę Rajmunda Scholza w Piotrkowie (1915), jest wyrazem uczuć i wiary w moc Komendanta”.

por.: Archiwum NKN, Akta Biura Prasowego DW NKN, sygn. 403: „Wiersze i pieśni nadsyłane do redakcji Wiadomości Polskich i Dziennika Narodowego”, s. 412 (pt. Po Kętach)[1].

Bibliografia

1. A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 107, 108, 393.

2. Piosenki leguna tułacza, s. 41, 42.

3. Panteon_Polski_1926_24, s. 9.

4. Pieśni Legionów Polskich 1914-1915 z melodyami. Z. 1, s. 41.

5. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 112.

6. Śpiewnik polski, s. 105, 106.

7. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 196, 197.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. Warczą karabiny …: na chór męski a capella, s. 1, 2.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.