Warczą karabiny

Zgłoszenie do artykułu: Warczą karabiny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Warczą karabiny

Po Kętach

Piosnka brygady Piłsudskiego

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Scholz, Rajmund[1]

nieznany[5]

Autor muzyki:

nieznany

Melodia:

ludowa

Data powstania:

luty 1915

Miejsce powstania:

Kęty

Informacje

Autorstwo tej piosenki ustalono na podstawie „Panteonu Polskiego”, gdzie znajduje się informacja, że „wiersz ten dotychczas nie publikowany, napisany przez legionistę Rajmunda Scholza w Piotrkowie (1915), jest wyrazem uczuć i wiary w moc Komendanta”.

por.: Archiwum NKN, Akta Biura Prasowego DW NKN, sygn. 403: „Wiersze i pieśni nadsyłane do redakcji Wiadomości Polskich i Dziennika Narodowego”, s. 412 (pt. Po Kętach)[1].

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 107, 108, 393.

2. 

Piosenki leguna tułacza, s. 41, 42.

3. 

Panteon_Polski_1926_24, s. 9.

4. 

Pieśni Legionów Polskich 1914–1915 z melodyami. Z. 1, s. 41.

5. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 112.

6. 

Śpiewnik polski, s. 105, 106.

7. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 196, 197.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Warczą karabiny …: na chór męski a capella, s. 1, 2.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.