Wiatr kołysze gałązkami

Zgłoszenie do artykułu: Wiatr kołysze gałązkami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (6)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Kunicka Halina

Galeria polskiej piosenki – H. Kunicka

Yesterday

1999

CD

Kunicka Halina

H. Kunicka

Pronit

1970

LP

Kunicka Halina

Od nocy do nocy

Polskie Nagrania Muza

1991

LP

Kunicka Halina

Od nocy do nocy

Pomaton EMI

2002

CD

Kunicka Halina

Przeboje dni i nocy

Polskie Nagrania Muza

1991

CD

Kunicka Halina

Złote przeboje

GM Records

1999

CD

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Halber, Adam.
Wiatr kołysze gałązkami, „Angora” nr 28/2011, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2011.

3. 

http://www.angora.pl.
Artykuł pochodzi z nr 28/2011 [odczyt: 24.11.2011].