Chór Juranda

Zgłoszenie do artykułu: Chór Juranda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Koszutski, Jerzy

fortepian

założyciel, kompozytor

Bogdanowicz, Tadeusz

wokal

Cheveau-Zakrzewski, Tadeusz

wokal

Chomicki, Roman

wokal

Gruszczyński, Adam

wokal

Januszewski, Czesław

wokal

Marrot, Ryszard

wokal

Poreda, Kazimierz

wokal

Piotrowski, Zygmunt

wokal

Lubański, Mieczysław

wokal

Puchalski, Aleksander

wokal

Ziołowski, Mieczysław

wokal

Bożyk, Włodzimierz

wokal

Sylwestrowicz, Zygmunt

wokal

Wiórkowska, Halina

wokal

Nader, Emil

wokal

Bibliografia