Zgłoszenie do artykułu: Klan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Chochoły, Skaldowie, Polanie, Test

Popołudnie z młodością: Chochoły, Skaldowie, Polanie, Test

Alcom International

1991

CD

Klan

Mrowisko

Digiton

1991

CD

Klan

Mrowisko / Gdzie jest człowiek

Polskie Nagrania Muza

2002

CD

78:01

Klan

Mrowisko

Metal Mind Productions

2008

CD

Klan

Mrowisko

Polskie Nagrania Muza

1971

LP

42:01

Klan

Mrowisko

Polskie Nagrania Muza

1987

LP

42:01

Klan

Mrowisko

Polskie Nagrania Muza

2005

CD

42:01

Klan

Mrowisko

Polskie Nagrania Muza

2008

LP

42:01

Klan

Mrowisko

Polskie Nagrania Muza

2014

CD

Klan

Mrowisko ...plus... Gdzie jest człowiek

Polskie Nagrania Muza

2000

CD

78:01

Klan

Nerwy miast

GAD Records

2014

CD

01:01:18

Klan

Po co mi ten raj

Digiton

1992

CD

45:09

Klan

Po co mi ten raj

Metal Mind Productions

2008

CD

45:09

Klan

Senne wędrówki

GAD Records

2011

CD

37:24

Więcej...
Bibliografia