Varius Manx

Zgłoszenie do artykułu: Varius Manx

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Gaszyński, Marek

40 lat z Polskim Radiem i piosenką

Polskie Radio SA

2003

CD

Różni Wykonawcy

Kiler

Izabelin Studio

1998

CD

Varius Manx

Ego

Zic Zac

1996

CD

Varius Manx

Elf

Zic Zac

1995

CD

Varius Manx

Emu

Zic Zac

1994

CD

Varius Manx

End: koniec niewinności

Zic Zac

1997

CD

Varius Manx

Eno

Pomaton EMI

2002

CD

Varius Manx

Eta

Pomaton EMI

2001

CD

Varius Manx

Gold

Koch International

2000

CD

Varius Manx

Najlepsze z dobrych

Zic Zac

2000

CD

Varius Manx, Robert Janson

Zanim zrozumiesz

Pomaton EMI

2002

CD

Varius Manx

The beginning

Polskie Nagrania Muza

1991

LP

Varius Manx

The beginning

SPV Poland

1994

CD

Varius Manx

The new shape

SPV Poland

1993

CD

Więcej...
Bibliografia