Walk Away

Zgłoszenie do artykułu: Walk Away

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Walk Away

Data powstania:

1983

Informacje

Zespół jazzowy utworzony w 1983 r. przez studentów Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Pierwszy skład: Piotr Adamski, Zbigniew Brzyszcz, Andrzej Cudzich, Jarosław Zawadzki oraz Krzysztof Zawadzki – lider. Zadebiutował na festiwalu Jazz Juniors w Krakowie, gdzie zdobył II nagrodę. W 1985 r. ustalił się drugi skład zespołu: Zbigniew Jakubek – pf., Bernard Maseli – vib., Jacek Niedziela – cb., Adam Wendt – ten. sxf., Krzysztof Zawadzki – dr., lider. Zdobył Grand Prix na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” ’85 we Wrocławiu i „Klucz do Kariery” na Pomorskiej Jesieni Jazzowej w Bydgoszczy. Jest laureatem ankiety Jazz Top magazynu „Jazz Forum” w kategoriach: nowa nadzieja (1985 r.), grupa jazzowa (1987 r., 1989–1990), zespół roku (1992–1993), zespół elektryczny (1994–2002, 2005–2006). Koncertował w Niemczech, Austrii, Francji, Indonezji, ZSRR i we Włoszech.

W 1988 r. Jacka Niedzielę zastąpił Marek Błaszczyk, a zespół nawiązał współpracę z Urszulą Dudziak. Koncertował z nią w klubach jazzowych Europy i w kraju, nagrał cztery płyty, wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree ’89 i Jazz Jamboree ’91 w Operetce Warszawskiej. Z wyjątkiem obsady kontrabasu (Zbigniew Wrombel, P. Dąbrowski, S. Piotrowski, Marcin Pospieszalski, Paweł Mąciwoda-Jastrzębski) do 1996 r. działał w niezmienionym składzie.

Od 1996 r. jest kwartetem w składzie: Tomasz Grabowy – bg., Janusz Skowron – kbrd., Adam Wendt – ten. sxf., Krzysztof Zawadzki – dr. Współpracuje też z piosenkarzami i wokalistami jazzowymi, m.in. z Ewą Bem, Anną Jurksztowicz, Ryszardem Rynkowskim, Lorą SzafranMieczysławem Szcześniakiem oraz z muzykami zagranicznymi tworząc tzw. Walk Away International Edition. Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 180 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego)[1].

Bibliografia