Laleczka z saskiej porcelany

Zgłoszenie do artykułu: Laleczka z saskiej porcelany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Cygan, Jacek

główny wykonawca

Turnau, Grzegorz

główny wykonawca

wokal

1, 7

Fronczewska, Magda

główny wykonawca

wokal

2, 6, 10

Fronczewski, Piotr

główny wykonawca

wokal

10

Sojka, Stanisław

główny wykonawca

wokal

3

Jeżowska, Majka

główny wykonawca

wokal

4, 16

Antkowiak, Krzysztof

główny wykonawca

wokal

5, 13, 15, 20

Wójcicki, Jacek

główny wykonawca

wokal

8, 9

Stawieraj, Anna

główny wykonawca

wokal

11, 20

Zdulska, Katarzyna

główny wykonawca

wokal

12, 20

Jurksztowicz, Anna

główny wykonawca

wokal

14, 20

Górniak, Edyta

główny wykonawca

wokal

15

Teatr Muzyczny Pantera

główny wykonawca

wokal

17

Gruszka, Karolina

główny wykonawca

wokal

18

Rynkowski, Ryszard

główny wykonawca

wokal

19

Stasiak, Paweł

główny wykonawca

wokal

20

Bibliografia