Legendarna Wiera Gran 1916–2007

Zgłoszenie do artykułu: Legendarna Wiera Gran 1916–2007

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Gran, Wiera

główny wykonawca

wokal

Abratowski, Jerzy

dyrygent

1–13

Zespół Instrumentalny

główny wykonawca

1–13

Ferszko, Stanisław

główny wykonawca

pianino

14

Gert, Jerzy

dyrygent

15, 17

Tychowski, Wiktor

dyrygent

16

Wróblewski, Mieczysław

dyrygent

16

Orkiestra Polskiego Radia

główny wykonawca

18

Rachoń, Stefan

dyrygent

18

Piętowski, Wojciech

reżyser nagrań

1–13

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

1–13

Lizak, Marta

mastering

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej

3. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=12310
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 20.04.2016].