Zgłoszenie do artykułu: Serce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Grechuta, Marek

główny wykonawca

wokal

2

Anawa

wykonawca gościnny

1

Wodecki, Zbigniew

wykonawca gościnny

wokal

3

Banaszak, Hanna

wykonawca gościnny

wokal

4, 5

Wójcicki, Jacek

wykonawca gościnny

wokal

6

Rynkowski, Ryszard

wykonawca gościnny

wokal

7

Woźniak, Tadeusz

wykonawca gościnny

wokal

8

Turnau, Grzegorz

wykonawca gościnny

wokal

9, 10

Jopek, Anna Maria

wykonawca gościnny

wokal

11

Bem, Ewa

wykonawca gościnny

wokal

12, 13

Janda, Krystyna

wykonawca gościnny

wokal

14, 15

Cugowski, Krzysztof

wykonawca gościnny

wokal

16

Groniec, Katarzyna

wykonawca gościnny

wokal

17

Kwintet Wojciecha Majewskiego

wykonawca gościnny

18, 19

Góra, Alicja

główny wykonawca

skrzypce

Góra, Tomasz

główny wykonawca

skrzypce

Jarczyk, Halina

główny wykonawca

skrzypce

Michalik, Józef

główny wykonawca

kontrabas

Mikuliszak, Jerzy

główny wykonawca

skrzypce

Milewski, Robert

główny wykonawca

skrzypce

Murzański, Wiesław

główny wykonawca

wiolonczela

Piątek, Paweł

główny wykonawca

pianino

Szczerba, Leszek

główny wykonawca

flet, saksofon

Ścierański, Paweł

główny wykonawca

gitara

Berny, Sławomir

wykonawca gościnny

perkusja

Koszewski, Krzysztof

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 23.04.2016].