Jasnosłyszenie

Zgłoszenie do artykułu: Jasnosłyszenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Jopek, Anna Maria

główny wykonawca

wokal

Amirian, Robert

główny wykonawca

wokal

10, 11

Broda, Joszko

główny wykonawca

drumla

1–3, 8

Diouf, Mamadou

główny wykonawca

chórki

5

Herdzin, Krzysztof

główny wykonawca

pianino

4, 8

Majerczyk, Amadeusz

główny wykonawca

perkusja

1–9, 11

Majerczyk, Marcin

główny wykonawca

gitara

1–9, 11

Pospieszalski, Marcin

główny wykonawca

gitara basowa, chórki, kontrabas, kalimba, pianino

1–9, 11, 12

Pospieszalski, Mateusz

główny wykonawca

chórki, saksofon barytonowy, saksofon sopranowy, saksofon altowy, klarnet basowy

1–4, 7, 11

Torres, José

główny wykonawca

instrumenty perkusyjne, kongi, shaker

2, 4, 5, 8, 9, 11

Zieliński, Jacek

wykonawca gościnny

skrzypce

12

Zieliński, Andrzej

wykonawca gościnny

wokal

12

Kydryński, Marcin

fotografie

Morawski, Grzegorz

projekt graficzny

Mrożewska, Katarzyna

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 14.05.2015].