Jacka Skubikowskiego imieniny piosenki

Zgłoszenie do artykułu: Jacka Skubikowskiego imieniny piosenki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Różni wykonawcy

główny wykonawca

Banda i Wanda

wykonawca gościnny

Bem, Ewa

wykonawca gościnny

De Mono

wykonawca gościnny

Jeżowska, Majka

wykonawca gościnny

Jurksztowicz, Anna

wykonawca gościnny

Kozidrak, Beata

wykonawca gościnny

Lady Pank

wykonawca gościnny

Mech

wykonawca gościnny

Molak, Beata

wykonawca gościnny

Ostrowska, Małgorzata

wykonawca gościnny

Sojka, Stanisław

wykonawca gościnny

Sojka, Martyna

wykonawca gościnny

Bibliografia