C’est la vie

Zgłoszenie do artykułu: C’est la vie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Zaucha, Andrzej

główny wykonawca

Sikorowski, Andrzej

wykonawca gościnny

Rynkowski, Ryszard

wykonawca gościnny

Wolna Grupa Bukowina

wykonawca gościnny

Bem, Ewa

wykonawca gościnny

Kwadrat

wykonawca gościnny

Kwadrat

wykonawca gościnny

Kwadrat

wykonawca gościnny

Prońko, Krystyna

wykonawca gościnny

Błażejczyk, Danuta

wykonawca gościnny

Bem, Ewa

wykonawca gościnny

Majewska, Alicja

wykonawca gościnny

Kasa Chorych

wykonawca gościnny

Śmietana, Jarosław

wykonawca gościnny

Grupa Doktora Q

wykonawca gościnny

Bem, Ewa

wykonawca gościnny

Bem, Ewa

wykonawca gościnny

Koman Band

wykonawca gościnny

Sikorowski, Andrzej

wykonawca gościnny

Pod Budą

wykonawca gościnny

Grupa Doktora Q

wykonawca gościnny

Wodecki, Zbigniew

wykonawca gościnny

Bibliografia