Wojskowe Zakłady Graficzne

Zgłoszenie do artykułu: Wojskowe Zakłady Graficzne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (23)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Idealny sierżant: zbiór piosenek żołnierskich

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1966

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1965

Śpiewnik: pieśni różne

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

1958

Marsz 26 lipca: hymn państwowy Republiki Kuby

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1963

Introdukcja: na motywach pieśni żołnierskich; Druga fantazja polska

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1968

Wariacje na temat starej pieśni żołnierskiej

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1971

Śpiewnik zastępowego

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1958

2 piosenki marszowe: na śpiew i orkiestrę

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1965

Warszawianka: marsz defiladowy WP

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1966

Tysiącletnie dzieje

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1966

Dwie pieśni marszowe: na wielką orkiestrę dętą

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1963

Krakowiaczek ; Piosnka żołnierza ; Pieśń wojenna: w układzie na głos niski z towarzyszeniem orkiestry: partytura

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1965

Gdy prowadzi pieśń

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1969

Zielone otoki

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1967

3 pieśni na śpiew i orkiestrę

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1966

Na brawo patrz!...: piosenki wojskowe

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1966

Żołnierska piosenka

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1965

Dwie pieśni marszowe: na wielką orkiestrę dętą

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1963

Sobotnia przepustka: zbiór piosenek żołnierskich na wokalny kwartet męski z tow[arzyszeniem] fort[epianu]

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1964

Leśna czujka ; Po Dorotę na piechotę: dwie piosenki marszowe na śpiew i orkiestrę: partytura

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1965

Na strzelaniu ; Kto tyle przeżył: dwie piosenki marszowe na śpiew i orkiestrę

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1966

Ballada o gwieździe

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1967

Plotki o Dorocie

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1966

Więcej...
Bibliografia