Barański, Franciszek

Zgłoszenie do artykułu: Barański, Franciszek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Czas do boju czas!: pieśni żołnierskie

Księgarnia Polska

1920

Jak to na wojence ładnie: pieśni żołnierskie i legionowe 1914–1919

Księgarnia Polska

1920

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka

10

Księgarnia Polska

1919

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka

9

Księgarnia Polska

1918

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa

The Polish Book Importing Co.

1944

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa

2

Księgarnia Polska

1895

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2, Słowa

Księgarnia Polska

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2. Słowa

6

Księgarnia Polska

1904

Pod sztandarem: wspomnienie roku 1863: wieniec pieśni narodowych

Gustaw Seyfarth

1910

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa

Księgarnia Polska

1925

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy. Cz. 1, Słowa

Księgarnia Polska

1907

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian

Teodor Gieszczykiewicz

1945

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian

Teodor Gieszczykiewicz

1949

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa

Księgarnia Polska

1920

Wesołe piosenki dla młodzieży. Z. 1

Józef Meinhart

1900

Więcej...
Bibliografia