Bukowski, Jacek

Zgłoszenie do artykułu: Bukowski, Jacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A słońce sobie lśni

Wacławski, Juliusz

Bukowski, Jacek

Bez ciebie jesień

Hertel, Mikołaj

Bukowski, Jacek

Bym drogi nie pomylił

Trojan, Marceli

Bukowski, Jacek

Chcesz to wierz

Kępski, Janusz

Bukowski, Jacek

Chyba dzisiaj nie zaśniemy

Góraj, Jerzy

Bukowski, Jacek

Idź na przebój

Sadowski, Krzysztof

Bukowski, Jacek

Jak z Dylana

Krajewski, Seweryn

Bukowski, Jacek

Jesienią nie lubię być sama

Suchocki, Jerzy

Bukowski, Jacek

Kolorowa mgła

Żółkoś, Adam

Bukowski, Jacek

Między nami

Kowalski, Władysław Igor

Bukowski, Jacek

Modigliani

Kępski, Janusz

Bukowski, Jacek

Moja samba

Żółkoś, Adam

Bukowski, Jacek

Morze snu

Dzokas, Kostas

Bukowski, Jacek

Nasze sm-esy

Krajewski, Seweryn

Bukowski, Jacek

Nie biegnij tak

Kacperski, Wojciech

Bukowski, Jacek

Nie ma wyjścia panowie

Piętowski, Wojciech

Bukowski, Jacek

Nie tylko kasa

Trojan, Marceli

Bukowski, Jacek

Niewątpliwie preferuję

Sadowski, Krzysztof

Bukowski, Jacek

Ona w sobie coś ma

Trojan, Marceli

Bukowski, Jacek

Pewnie masz serce za małe

Rzeczkowska, Urszula

Bukowski, Jacek

Pomagaj szczęściu

Hojda, Marek

Bukowski, Jacek

Świat jest taki jak my

Krajewski, Seweryn

Bukowski, Jacek

Taki rytm

Parzyński, Waldemar

Bukowski, Jacek

To był film

Poznakowski, Ryszard

Bukowski, Jacek

Tyle róż

Hertel, Mikołaj

Bukowski, Jacek

Tylko w twoich dłoniach

Białous, Aleksander

Bukowski, Jacek

Wernisaż

Pauls, Rajmond

Bukowski, Jacek

Wiosno – to ja

Białous, Aleksander

Bukowski, Jacek

Za dziesięć lat

Białous, Aleksander

Bukowski, Jacek

Więcej...
Bibliografia