Bukowski, Jacek

Zgłoszenie do artykułu: Bukowski, Jacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bukowski, Jacek

Data urodzenia:

18 lutego 1945

Miejsce urodzenia:

Sosnowiec

Informacje

Poeta, autor tekstów piosenek, także dziennikarz, publicysta i tłumacz. Ukończył Technikum Mechaniczne w Warszawie. Debiutował w końcu lat 60-tych jako autor tekstów dla warszawskich kabaretów Stodoła i Largactil. Wówczas też rozpoczął współpracę z prasą literacką jako tłumacz literatury pięknej z języków słowiańskich. Jest autorem tekstów piosenek m.in. dla Felicjana Andrzejczaka, Andrzeja Dąbrowskiego, Eleni, Fryderyki Elkany, Gangu Marcela, Bogusława Meca, Jerzego Połomskiego, Zdzisławy Sośnickiej, grupy VOX, Tadeusza Woźniaka, Joanny Zagdańskiej[1].

Bibliografia